Alkajos

(VII/VI w. p.n.e.)

gr. liryk zMityleny na wyspie Lesbos; twórca patriotycznych hymnów, pieśni miłosnych, biesiadnych iwojennych pisanych wdialekcie eolskim. Stworzył strofę zw. odeń alcejską. Ok. 150 zachowanych fragmentów jego utworów wydano wAntologii liryki greckiej (1955) iwzbiorze Liryka starożytnej Grecji (1984). Twórczość A.naśladowali m.in. Teokryt iHoracy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama