Amalteja, Amaltea

wmit. gr.: 1. Nimfa, która wychowywała na Krecie małego Zeusa; ukrywała go przed chcącym go pożreć Kronosem. 2. Koza, która wskalnej grocie na Krecie karmiła małego Zeusa własnym mlekiem; wczasie zabawy Zeus złamał jeden róg A., pobłogosławił go swoimi boskimi rękami iobiecał, że będzie on się zawsze wypełniał zbożem iowocami ( róg obfitości). Ze skóry A.Zeus zrobił sobie zbroję - egidę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama