Amazonki

(gr. od a= bez + madzós = pierś)

wmit. gr. plemię wojowniczych kobiet pochodzące od Aresa inimfy Harmonii. Przyjmuje się, że A. mieszkały bądź na Kaukazie, bądź wTracji lub wAzji Mniejszej. Wswoim królestwie żyły bez mężczyzn, na ich czele stała królowa. Dla zachowania ciągłości rodu łączyły się zcudzoziemcami; dzieci płci żeńskiej zostawiały przy życiu, chłopców okaleczały itrzymały do posługi. Głównym zajęciem A. była wojna; dziewczynkom odejmowano jedną pierś, żeby nie przeszkadzała im wposługiwaniu się wprzyszłości łukiem lub włócznią. Wgprzekazów wielu herosów walczyło zA., np. Bellerofont na rozkaz Iobatesa; Herakles zpolecenia Eurysteusza odebrał przepaskę królowej Hipolicie, a towarzyszący mu Tezeusz porwał Antiope. A.wpogoni za towarzyszką dotarły do Aten, gdzie zostały pokonane. Wwojnie trojańskiej walczyły po stronie Trojan; Achilles zabił ich królową, Pentesileę. A.szczególnie czciły boginię łowów Artemidę. Spod pędzla P.P.Rubensa wyszedł obraz Bitwa Amazonek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama