Andromeda

wmit. gr. córka króla Etiopii Kefeusa iKasjopei. Matka A. przechwalała się, iż jest piękniejsza niż wszystkie nereidy. Posejdon na ich prośbę zesłał na Etiopię potwora, który pustoszył kraj. Wyrocznia Ammana przepowiedziała, że kraj zostanie uwolniony od plagi, gdy A. zostanie złożona jako ofiara przebłagalna. Pod presją Etiopów król Kefeus zgodził się na wydanie córki. Przykutą do skały A. zobaczył Perseusz, zakochał się wniej, zabił potwora ipoślubił dziewczynę. Stoczył także walkę zwcześniej zaręczonym zA. Fineusem, bratem króla Kefeusa - ukazał Fineusowi ijego zwolennikom głowę gorgony Meduzy iprzemienił ich wkamienie. Perseusz zabrał A. do Argos, anastępnie do Tirynsu, gdzie urodziła kilku synów. Zob. też Perseusz.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama