Anna Karenina

(1873-77)

realist. powieść psychol. L.N.Tołstoja opowiadająca olosach kobiety rozdartej między potrzebą miłości aświadomością obowiązków, którym powinna pozostać wierna. Tytułowa bohaterka powieści jest żoną pysznego iwyrachowanego karierowicza. Jej małżeństwo nie jest udane. Pokochuje oficera Aleksego Wrońskiego, opuszcza dom, jednak nie chce odejść definitywnie, bo wtedy na zawsze straci syna. Nie zgadza się na proponowa-

Reklama

ny przez Karenina rozwód. Wyjeżdża zWrońskim za granicę. Walczy oswoje szczęście, oprawo do miłości, której nie zaznała wmałżeństwie. Nie mogąc poradzić sobie psychicznie zzaistniałą sytuacją, popełnia samobójstwo rzucając się pod pociąg. Karenina jest jedną zpiękniejszych postaci kobiecych stworzonych wliteraturze światowej. Autor, mimo iż sympatyzuje zbohaterką, zmuszony jest ją potępić, zaniedbanie bowiem obowiązków małżeńskich na rzecz osobistego szczęścia doprowadza do życiowego dramatu wszystkich bohaterów. Swoistym porte-parole, wyrazicielem poglądów Tołstoja wpowieści jest Konstanty Lewin, który po poszukiwaniach iwewnętrznych rozterkach powrócił do tradycyjnej hierarchii wartości, zbliżył się do ros. ludu. Powieść kilkakrotnie ekranizowano: G.Brown (1935), A.Zardi (1968) iin.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama