apek Karel

(1890-1938)

pisarz czeski; mąż O.Scheinpflugovej, pisarki iaktorki. Uznawany za jedną zważniejszych osobowości czeskiego życia kult. międzywojnia. Studiował na uniwersytetach wPradze, Berlinie, Paryżu. Odbył liczne podróże zagraniczne. Wlatach 1921-38 związany zdziennikiem "Lidov Noviny". Zaangażowany wżycie polit.; przyjaźnił się zT.G.Masarykiem, pierwszym prezydentem niepodległej Czechosłowacji. Wczesne utwory (m.in. dramat Zżycia owadów, 1921) pisał wraz z bratem Josefem. . uznaje się za twórcę awangardowej prozy czes. Zainteresowania filoz. pisarza ujawniają się już wpierwszych opowiadaniach, m.in. Boża męka (1917). Wkolejnych powieściach (Fabryka absolutu, 1922; Krakatit, 1924), dramatach ( RUR, 1920) ukazywał niepokojące problemy współczesnej cywilizacji, która zagraża istniejącej kulturze, może doprowadzić do jej dehumanizacji. Trylogia złożona zniezależnych od siebie powieści, Hordubal (1933), Meteor (1934), Zwyczajne życie (1934), to wnikliwa obserwacja skomplikowanego życia ludzkiego. . zcałą ostrością widział zagrożenia, jakie wynikają znarastających tendencji faszyzujących, występował wobronie wartości humanist., czemu dał wyraz wpowieści Inwazja jaszczurów (1936) iwdramatach Biała zaraza (1937) iMatka (1938). . jest także autorem szkiców zpodróży Listy zAnglii (1924), opowiadań dla dzieci.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama