Apokalipsa św. Jana, Objawienie św. Jana

ostatnia księga NT, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu na wyspie Patmos; dotyczyła wydarzeń, które rozegrają się podczas końca świata. Wtedy to Chrystus stoczy zSzatanem bitwę zw. Armageddon, wktórej wyniku Szatan zostanie pokonany iwtrącony do otchłani na tysiąc lat. Po tym okresie nastąpi jeszcze jedno starcie sił Dobra ze Złem, by ostatecznie zatriumfowało Dobro. Intencją autora A.było tchnąć wludzi nadzieję, że ci, którzy wiernie służą Chrystusowi, będą mieli udział wjego zwycięstwie iukresu czasów dostąpią łaski wiecznego szczęścia. A. zawiera także opis mąk icierpień, jakie spadną na tych, którzy za życia odwrócili się od Boga ipodczas Sądu Ostatecznego nie będą mieli na czole jego pieczęci. Jęz. A. jest dalece symboliczny, co rodzi wiele lekturowych trudności. Kluczem do odczytania tekstu jest znajomość znaczenia podstawowych symboli Objawienia; należą do nich m.in.: czterej jeźdźcy A., przybywający na koniach białym, rdzym, karym isiwym isymbolizujący kolejno zwycięskiego Chrystusa, Wojnę, Głód iŚmierć; Alfa iOmega; Babilon; Abaddon; Bestia; liczba siedem; Smok utożsamiany zwężem-szatanem; Klucz Dawida symbolizujący władzę lub krzyż; Nowe Jeruzalem, miasto 12 bram, przeznaczone dla zbawionych; Baranek - Jezus Chrystus. A.była przez wieki nie tylko mistyczną księgą, ulubioną lekturą twórców wiedzy tajemnej, ale także natchnieniem dla artystów. Zainspirowała m.in. Giotta, Signorella, Velazqueza, braci von Eyck iRubensa; inscenizację opartą na A. wystawiał wswoim Teatrze Laboratorium J.Grotowski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama