Archipelag GUŁag

(1958-1967)

utwór A.Sołżenicyna ukazujący historię izasady funkcjonowania łagrów, wpisanych wros. system polit., analizujący okrutne mechanizmy wymiaru sprawiedliwości wZSRR, opisujący ogrom cierpień ludzi, którzy trafili do Workuty lub na Kołymę, warunki życia wobozach, więzieniach, przymusową pracę ponad ludzkie siły. A.G. stanowi nowy gat. lit.-publicystyczny, jest dziełem synkretycznym, paraliterackim, opartym na relacjach setek osób iwłasnych przeżyciach autora, łączącym wiele gat. ipodgatunków, nie tylko lit. form wypowiedzi. Wszechwiedzący narrator-autor - komentujący, snujący refleksje, niekiedy ironizujący - jest łącznikiem pomiędzy przekazywanymi faktami. A.G. jest najpełniejszym isyntetycznym obrazem systemu lat 1918-56. Opublikowanie utworu na Zachodzie uświadomiło opinii publicznej skalę naruszeń praw człowieka wZSRR. Zob. też Jeden dzień Iwana Denisowicza, Opowiadania kołymskie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama