Arendt Hannah

(1906-1975)

niem.-amer. filozofka, eseistka. Pochodziła zzasymilowanej rodziny żyd. zKrólewca. Wielki wpływ na ukształtowanie się jej poglądów wywarły studia, które wlatach 1924-29 odbyła wMarburgu, Freiburgu iwHeidelbergu pod kierunkiem M.Heideggera, E.Husserla iK.Jaspersa. Po obronie pracy doktorskiej (Der Liebesbegriff bei Augustin, 1929) A. zajęła się problemem asymilacji Żydów do kultury niem. (Rachel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jdin, 1938). W1933 r. opuściła Niemcy, przebywała wParyżu do 1940, kiedy to władze franc. ją internowały. Zbiegła zobozu, przez Hiszpanię udała się do USA, gdzie dotarła wmaju 1941. WStanach Zjednoczonych A. rozwinęła szeroką działalność naukową, wykładała na wielu uniwersytetach, m.in. wNew School for Social Research, wPrinceton, University of Chicago, wBerkeley, wAberdeen University. Pierwszą znaczącą pracą A. były Korzenie totalitaryzmu (1951). Wnastępnej publikacji, Human Condition (1958), podjęła rozważania nad różnymi aspektami aktywnego życia człowieka. Wydana w1963 r. praca Eichmann in Jerusalem okazała się publikacją niezwykle kontrowersyjną, ściągnęła na głowę autorki liczne głosy krytyczne. Poglądy naodmienne pojmowanie rewolucji wtradycji amer. ifranc. wyłożyła wdziele Orewolucji (1963). Domeną działalności A. była filozofia polityki. Uważała, iż wraz znadejściem totalitaryzmu została zerwana ciągłość tradycji, pragnęła odbudować jej osobne trwanie poprzez zwrot ku tradycji gr. polis. Wrozumieniu polityki odrzuciła A. tradycję Machiavellego, który identyfikował politykę zsiłą. A. utożsamiała ją zwolnością iprzekonaniem, traktowała jako płaszczyznę, na której człowiek powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, kim, anie czym jest. Wyjątkową funkcję wswoich koncepcjach polit. przyznała A. władzy sądzenia, którą, jej zdaniem, obdarzeni zostali poeci, historycy, filozofowie, potrafiący zpewnego oddalenia oddać światu sprawiedliwość. Współcz. zbiurokratyzowane państwo wykorzeniło ludzi zich miejsca, pozbawiło możliwości wpływania na otoczenie. Ponadto autorka niedokończonej trylogii The Life of Mind (zażycia wydała dwa tomy Omyśleniu iOwoli, tom trzeci Osądzeniu ukazał się po jej śmierci, złożyły się nań notatki zjej wykładów) ilicznych zbiorów esejów, publikowanych wlatach 60. i70.: Between Past and Future, On Violence, Truth and Politics, Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama