Ares

wmit. gr. bóg wojny, syn Zeusa iHery, jeden z12 wielkich bogów olimpijskich, zaliczał się do drugiego ich pokolenia. Wg mitu A. jako dziecko nie wykazywał żadnych talentów, dlatego został oddany na wychowanie jednemu ztytanów, który uczył go jedynie ćwiczeń fizycznych. Zamiłowanie A. do wojny, wktórej towarzyszyli mu zawsze jego synowie Fobos iDejmos (Trwoga iStrach) oraz bogini Eris (Niezgoda), nie budziło sympatii ani bogów, ani ludzi. Bezmyślne upodobanie A. do walki przeciwstawiano odwadze Ateny irozumnej sile Heraklesa. Wwojnie trojańskiej walczył po stronie Trojan; gdy znalazł się na wprost Diomedesa, zaatakował go, ale Atena odwróciła bieg włóczni ito Diomedes zranił A. Wrogość między Ateną aA. była wielka, wczasie innej potyczki bogini ogłuszyła A. ogromnym kamieniem. Również Herakles zranił A. dwukrotnie. Gdy A. zabił Halirrotiosa, gwałciciela swojej córki, stanął przed trybunałem złożonym z12 bogów; wzgórze, na którym odbywał się sąd, nazwano później od jego imienia Areopagiem. Zprzygód miłosnych A. najbardziej znany jest jego romans zboginią Afrodytą. Dzieci zrodzone zjego licznych związków ze śmiertelniczkami były okrutne igwałtowne. Kult A. nie był szczególnie rozpowszechniony wGrecji, za jego siedzibę uważano Trację, kraj, wktórym podobno mieszkał lud Amazonek, córek A.WRzymie utożsamiano A. ze staroitalskim bogiem Marsem. Przedstawiano go najczęściej wpancerzu ihełmie, uzbrojonego we włócznię, tarczę imiecz. Zwierzętami poświęconymi A. były pies isęp. Postać A. pojawia się na obrazach pędzla: S.Botticellego, G.Romana, Tintoretta, P.Veronesego, P.P.Rubensa, D.Velzqueza, Rembrandta, J.L.Davida.

Reklama

Podobne hasła:

  • Ares, w mitologii gr. bóg...
  • ARES, w mitologii greckiej...
  • ARES VALLIS, obszar na , 1997 miejsce...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama