Arghezi Tudor, właśc. Ion Theodorescu

(1880-1967)

pisarz rumuński. Chłopska rodzina A. zamieszkała wBukareszcie, gdzie pisarz ukończył gimnazjum Św. Sawy. Zpowodu braku pieniędzy podjął w1897 r. pracę laboranta wcukrowni Chitila pod Bukaresztem. W1899 r. wstąpił do klasztoru Cernică, przybrał imię Iosif, po roku został diakonem cerkwi przyklasztornej. Wlatach 1905-06 studiował na katolickim uniwersytecie we Fryburgu wSzwajcarii. Od 1906 r. mieszkał wGenewie. W1910 powrócił do Bukaresztu, prowadził ożywioną działalność lit. ipublicystyczną. Debiutował w 1896 r. drukując 15 wierszy wlit. dodatku pisma "Liga Ortodoxă". Twórczość poet. A., wyrastająca zinspiracji bibl., podejmowała tematykę metafizyczną, łączyła tradycję imodernizm: Cuvinte potrivite (1927), Cîntare omului (1956), Noaptea (1967). Ponadto autor pisanej zzacięciem humorystycznym prozy: Icoane de lemn (1929), Tablete din Ţara de Kuty (1933), Cimitirul Buna Vestire (1936); także tłumacz utworów m.in. Kryłowa, Gogola, France’a, Rabelais’go, Moliera, Verlaine’a, Rimbauda na język rumuński.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama