Argonauci

wmit. gr. żeglarze Argo, towarzysze Jazona wjego wędrówce po złote runo. Statek Argo ("Szybki") zbudowano wporcie Pagasaj przy pomocy Ateny, która dostarczyła na dziób drewna ze świętego dębu Dodony. Różne są przekazy imion uczestników wyprawy, względnie stała jest ich liczba: od 50 do 55. Prócz dowodzącego wyprawą Jazona najczęściej wymienia się: budowniczego okrętu Argosa, sternika Tifysa, śpiewaka trackiego Orfeusza, wieszczka Amfiaraosa, synów Boreasza Zetesa iKalaisa, Dioskurów, Admeta, Akastosa, Heraklesa. Zportu Pagasaj A. popłynęli na wyspę Lemnos, gdzie żyły tylko kobiety ( Afrodyta). A. spłodzili z nimi dzieci, następnie pożeglowali na wyspy Samotrake i Kyzikos, gdzie w wynikłej z nieporozumienia walce Jazon zabił króla Kyzikosa. Na wybrzeżach Mysji od wyprawy A. odłączyli Herakles, który udał się na poszukiwanie ukochanego Hylasa, iPolifem, założyciel miasta Kios. Wkraju Bebryków, gdy Polydeukes pokonał wwalce na pięści króla Amykosa, wywiązała się bójka iA. pokonali Bebryków. Sztorm przygnał A. do wybrzeży Tracji, kraju króla Fineusa, któremu harpie zanieczyszczały pożywienie. Synowie Boreasza, Zetes iKalais, uwolnili Fineusa od harpii, aten przepowiedział A. część ich przyszłych losów. Gdy A. przebyli przez Symplegady (Błękitne Skały) iMorze Czarne, dotarli do celu swej podróży, do Kolchidy. Jazon przedstawił królowi Ajetesowi cel misji powierzonej mu przez Peliasa izażądał złotego runa. Król nie sprzeciwił się, ale postawił warunek: Jazon miał samodzielnie założyć jarzmo dwom bykom ospiżowych racicach, ziejących ogniem znozdrzy, anastępnie zaorać nimi pole iposiać zęby smoka. Córka króla Ajetesa, Medea, zakochała się wJazonie iprzyszła mu zpomocą; dzięki jej czarom Jazon ujarzmił byki, agdy zzasianych zębów smoka wyrośli mężowie, rzucił kamień między nich, aci powybijali się wzajemnie. Medea uśpiła smoka, który pilnował złotego runa. Jazon zdobył je iuciekł zKolchidy razem zkrólewną. Medea, bojąc się gniewu ojca ipościgu, zabiła swego brata Apsyrtosa, ajego szczątki rozrzuciła po morzu. A.przez Dunaj, Morze Adriatyckie iMorze Śródziemne dotarli do wyspy Ajaja, gdzie mieszkała czarodziejka Kirke, która oczyściła ich zzabójstwa Apsyrtosa. Następnie przez cieśninę Scylli iCharybdy dotarli do kraju Feaków, tam dogonił ich pościg Kolchów, którzy zażądali wydania Medei. Jednak Jazon poślubił Medeę irazem znią iA.wyruszył wdalszą podróż. Przez Syrty dostali się na Kretę, gdzie Medea czarami doprowadziła do śmierci potwora Talosa. Potem A. zawinęli na Eginę, płynęli wzdłuż Eubei, przybili do Jolkos wTesalii izakończyli swą czteromiesięczną wyprawę. Jazon poprowadził statek Argo do Koryntu izłożył go jako wotum Posejdonowi. Mit oA., znany wcześniej od Odysei, cieszył się wstarożytności dużym powodzeniem głównie za sprawą Argonautyki (III w. p.n.e.) Apolloniosa zRodos. Powieści owyprawie A. napisali R. Graves, W. Cordan. Bohaterka m.in. tragedii Eurypidesa Medea.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama