Arrabal Fernando

(ur. 1932)

pisarz hiszp., który swoje utwory ogłasza przede wszystkim wjęzyku franc. W1955 r. wyemigrował do Francji, zamieszkał wParyżu. Reprezentuje teatr absurdu - awangardowy prąd wdramaturgii szczególnie lat 50. Zainspirował działania tzw. teatru panicznego, który nade wszystko dążył do zaszokowania, nastraszenia widza. Wswojej dramaturgii podejmował ważkie zagadnienia polit., wykorzystywał odważne eksperymenty formalne. Autor dramatów Cmentarzysko samochodów (1958), Guernica (1959), Architekt icesarz Asyrii (1967), Les Jeunes barbares d’aujourd’hui (1975); śmiałych poezji, powieści Bal wBabilonie (1959) - na której podstawie napisał scenariusz do filmu Viva la muerte! (1970) isam go wyreżyserował; prozy poetyckiej (zbiór Jądro szaleństwa, 1963).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama