Arystofanes

(ok. 445-385 p.n.e.)

najsławniejszy komediopisarz gr., swoją sztuką utorował drogę rozwojowi komedii. Zaangażowany wżycie społ., głosił konserwatywny program odnowy, był przeciwnikiem wojny, krytykował demagoga Kleona (Rycerze), atakował Sokratesa ( Chmury), atakże Eurypidesa (Żaby). Z44 znanych wstarożytności sztuk A. do dziś zachowało się 11: Acharaniacy (425 p.n.e.), Rycerze (424 p.n.e.), Chmury (423 p.n.e.), Osy (422 p.n.e.), Pokój (421 p.n.e.), Ptaki (414 p.n.e.), Lizystrata (411 p.n.e.; zaczynająca tzw. komedie kobiece wtwórczości A.; najczęściej wznawiana itrawestowana jego sztuka), Kobiety na święcie Tesmoforiów (411 p.n.e.?), Żaby (405), Sejm kobiet (392), Plutos (?). Komedie A., mimo iż osadzone wówczesnych realiach, do dziś pozostają aktualne, aich język nadal bawi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama