Austen Jane

(1775-1817)

powieściopisarka ang. Córka wiejskiego pastora, całe życie spędziła na prowincji, związana ze środowiskiem ziemiańskim. Wswoich powieściach, wolnych od zagadnień polit. ispoł., nakreśliła barwną charakterystykę tej klasy. Bohaterowie jej utworów wiodą monotonne, wiejskie życie, uatrakcyjniając je intrygami iplotkami. Ich wysiłki skupiają się wokół zawarcia korzystnych mariaży, umożliwiających zdobycie wysokiej pozycji towarzyskiej ipieniędzy. Na lit. dorobek A. złożyły się powieści: Rozważna iromantyczna (1811), Duma iuprzedzenie (druk. 1813), Park (1814), Emma (1816) iPerswazje (1818). Twórczość pisarki, mało ceniona wokresie romantyzmu, przeżywała renesans wepoce wiktoriańskiej. Wpływ jej prozy widoczny jest wutworach W.Thackeraya i G. Eliot. XXw. przyniósł wiele ekranizacji najgłośniejszych powieści A.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama