Barth John

(1920)

amer. powieściopisarz ikrytyk. Wykładowca lit. wFiladelfii iNowym Jorku, już wczasach studenckich pisał nowele; zauważony dzięki "powieści uniwersyteckiej" Koniec drogi (1958). Rozgłos przyniosła B. utrzymana wtonacji historycznoliterackiego pastiszu powieść Bakunowy faktor (1960), obrazująca ideę "literatury wyczerpania", tj. lit. przetwarzającej dawne motywy, wątki ikonwencje na skutek wyczerpania wciągu dziejów wszelkich możliwych pomysłów ("wszystko już było"). B. zrekonstruował wutworze historię swojego rodzinnego stanu, Maryland, który jeszcze wXVII w. był ang. kolonią. Kolejne dzieło, pastisz powieści epistolograficznej, Listy (1980), wktórym bohaterowie wcześniejszych utworów B. korespondują zautorem, spotkał się zchłodniejszym przyjęciem. Za to eseje Literatura wyczerpania (1967) iPostmodernizm - literatura odnowy (1980) należą do najsławniejszych publikacji, jakie poświęcono lit. wciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pol. tłumaczem twórczości B. jest S. Magala.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama