Bataille Georges

(1897-1962)

franc. filozof, prozaik, poeta ieseista. Archiwista wBibliotece Narodowej wParyżu, luźno związany zkręgiem surrealistów, kierował kolejno pismami "Documents", "Acephale" izałożonym przez siebie 1946 r. "Critique" pozostającym do dziś jednym zczołowych franc. pism lit. Szczególne miejsce wfiloz. poszukiwaniach B.zajmuje problem doświadczenia sacrum wkontekście areligijnym iateistycznym. Według artysty droga do przeżycia sacrum wiedzie przez transgresję - przekroczenie wszelkich granic oraz naruszenie tabu sfery seksualnej iśmierci. Na twórczy dorobek B. składają się: ateologiczne rozprawy Doświadczenie wewnętrzne (1943), Winny (1944), ONietzschem (1945); utwory ilustrujące "teorię przekraczania" Historia oka (1928), Słoneczny odbyt (1931), Madame Edwarda (1941), Ksiądz C. (1950), Moja matka (1966); eseje Przeklęta część (1949), Erotyzm (1957), Literatura izło (1957) iin. WPolsce utwory B. można znaleźć wwyborze zatyt. Historia oka iinne historie (1991) oprac. przez T. Komendanta.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama