Bażan Mykoła

(1904-83)

poeta ukr. Syn oficera sztabowego zKamieńca Podolskiego. Debiutował wierszami publikowanymi na łamach kijowskiej gazety "Bolszewik" (1923). Wpoczątkowym okresie współpracował zgrupą futurystów Aspanfut (poematy, pamflety poetyckie Rozmowa serdeć, 1928; Hofmanowa nicz, 1929; Smert’ Hamłeta, 1932), następnie związał się ztzw. neoklasykami ilit. ugrupowaniem Waplite. Zaangażowany wdziałalność polit., wiele utworów poświęcił rewolucji październikowej iwojnie domowej (m.in. 17-j patrul, 1926). Wczasie II wojny światowej B. był redaktorem frontowej gazety, na której łamach ogłaszał patriotyczne wiersze (m.in. Stalinhradśkyj zoszyt, 1943; Kyjiwśki etiudy, 1944). Wlatach 1953-59 był przewodniczącym Związku Pisarzy Ukraińskich SRR. Intelektualna liryka filoz. B. podejmuje zagadnienia dotyczące kultury, egzystencji człowieka, roli jednostek wybitnych wkształtowaniu kultury narodowej (m.in. tomiki Budiwli, 1929; Niczni rozdumy staroho majstra, 1974; Karby, 1978). Ponadto autor poematów Slipcy (1930-31), Mickiewicz wOdessie (1957), zbiorku Anhlijśki wrażennia (1948), zawierającego przemyślenia zpodróży. B. dokonywał także wysoko ocenianych tłumaczeń na język ukr. utworów pisarzy ros. (A.Puszkin, W.Majakowski), gruzińskich (Sz.Rustaweli), pol. (A.Mickiewicz, J.Słowacki, C.Norwid). Wlatach 1966-70 współpracował przy tworzeniu Istorii ukrajnśkoho mystectwa (t.1-6).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama