Benavente y Martínez Jacinto

(1866-1954)

dramaturg hiszp. uhonorowany Nagrodą Nobla (1922) za "błyskotliwe mistrzostwo, zjakim kontynuuje tradycje hiszpańskiego dramatu". Pochodził zzamożnej rodziny lekarskiej. Porzucił podjęte wMadrycie w1892 r. studia prawnicze, by poświęcić się pracy lit. B. należał do tzw. pokolenia 1898 ( M. de Unamuno), był redaktorem programowego pisma "Vida literaria", polemizował z J.Echegarayem y Eyzaguirre, któremu zarzucał sentymentalizm ianachronizm. B. uznaje się za reformatora hiszp. teatru. Sławę zdobył dzięki satyr. komedii, utrzymanej wkonwencji commedii dell’arte, Krąg interesów (1907) idramatom Seńora ama (1908), Źle kochana (1913). Pozostawił po sobie ok. 170 sztuk teatr., liczne poezje, opowiadania, szkice kryt. Utwory pochodzące zpóźniejszego okresu twórczości ustępują wcześniejszym dokonaniom pisarza. B. tłumaczył dzieła W.Szekspira iMoliera na język hiszp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama