Bernanos Georges

(1888-1948)

pisarz franc. Wychowanek szkół katolickich wParyżu ina prowincji, studiował literaturę iprawo. Na krótko zajął się dziennikarstwem, które porzucił po wojnie, by zostać inspektorem ubezpieczeniowym wBar-le-Duc. Działacz Action Française, odstąpił od organizacji po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa XI na twórcę grupy, Ch. Maurrasa, oraz jej członków. Wpóźniejszym okresie, jako zwolennik powrotu monarchii średniowiecznej, polemizował zdziałaczami Action, opowiadającymi się za monarchią nowoczesną, propagującymi faszyzm. Już pierwsza powieść B., Pod słońcem szatana (1926), przyniosła pisarzowi sławę, którą utwierdziły kolejne utwory: Zakłamanie (1927), Radość (1929), Monsieur Ouine (1943), Zbrodnia (1935), Pamiętnik wiejskiego proboszcza (1936) oraz Nowe dzieje Mouchette (1937) iZły sen (1950). Centralnym problemem wszystkich powieści B. jest samotność opuszczonego przez Boga człowieka, który staje się igraszką wrękach szatana, "księcia kłamstwa", przybierającego najróżniejsze postacie. Wpublicystycznym dorobku pisarza znalazły się m.in. artykuły pisane podczas pobytu wBrazylii, będące głosem chrześcijanina walczącego owolność człowieka: Francja przeciw robotom (1944), Droga krzyżowa dusz (1942), Wolność, ale po co? (1953).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama