Bialik Chaim Nachman

(1873-1934)

żyd. poeta iprozaik piszący wjęz. hebr. ijidysz. Przyszedł na świat na Wołyniu, który opuścił w1920 r., by wyemigrować do Europy Zach., anastępnie do Palestyny. Jeden znajwybitniejszych twórców lit. nowohebrajskiej, wswojej poezji powraca do kraju lat dziecinnych, opisuje życie codzienne wEuropie Wsch., podejmuje problem eksterminacji Żydów oraz konfliktu między tradycyjnym judaizmem aXX-wiecznym zeświecczeniem. Wpoetyckim dorobku B. znajdują się m.in. zbiory: Do ptaka (1901), Pilny uczeń (1908), Księga ognista (1909) oraz liryki miłosne, m.in. poemat Blask (1901). Jako prozaik B. - realista, celuje wanalizie psychol. irodzajowości. Wysoko ceniony wroli eseisty itłumacza wybitnych dzieł lit. europ. Ważne miejsce wpisarskiej działalności B. zajmuje powstały przy współpracy I. Rawnickiego

Reklama

4-tomowy zbiór ludowych legend żyd. (1922).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama