Bjrnson Bjrnstjerne

(1832-1910)

norweski prozaik, poeta, publicysta ipolityk, laureat Nagrody Nobla (1903). Całe życie itwórczość poświęcił działaniom mającym na celu wzmocnienie dumy narodowej wNorwegach. Napisał cykl dramatów nawiązujących do średniowiecznej historii Norwegii: Między bitwami (1857), Kulawa Hulda (1858), Król Sverii (1861) iSigurd Slembe (1863), wktórych, wzorem F. Schillera i Szekspira, przewodnią rolę polit. wnarodzie przypisał chłopstwu. Tematyce wiejskiej poświęcił powieści: Dziewczę ze słonecznego wzgórza (1857), Arne (1859) iWesoły chłopiec (1860). Napisany przez B.w1859 r. wiersz, zaczynający się od słów: "Tak, my kochamy ten kraj", stał się hymnem narodowym Norwegii. Wdorobku pisarza znalazły się nadto związane ściśle zzagadnieniami narodowymi dramaty: Bankructwo (1875), Redaktor (1875), Rękawiczka (1883) iPonad siły (1886). Werdykt Szwedzkiej Akademii, przyznający B. Nagrodę Nobla, był dla wszystkich zaskoczeniem. Spodziewano się wyróżnienia H. Ibsena. Poza Skandynawią B. jest dziś twórcą zupełnie zapomnianym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama