BARTOSZEWICZ Adam

(1838-1886)

wydawca, uczestnik powstania styczniowego, właściciel Księgarni Polskiej we Lwowie i red. pisma "Mrówka"; wydał m.in. dzieła K. Darwina i zainicjował serię wydawniczą "Mrówki", na którą złożyło się ponad 200 dzieł lit. polskich i obcych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama