"FORTUNE"

amerykański dwutygodnik finansowy, adresowany do wielkich firm i finansjery; zał. 1930 przez H. Luce'a; wydawany w Nowym Jorku; od poł. lat 70. publikuje listy 500 najw. przedsiębiorstw amerykańskich, zestawianych wg własnych kryteriów; nakład ok. 763 tys. egz. (2000).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama