Reklama

ALGEBRA

jeden z najstarszych działów matematyki, powstały (jak arytmetyka i geometria) w starożytności; początkowo a. to tylko teoria rozwiązywania równań, później przedmiotem jej zainteresowań stały się badania wszelkich rachunków na symbolach zmiennych; ob. a. zajmuje się badaniem abstrakcyjnych tworów takich jak grupy, pierścienie, ciała, przestrzenie liniowe (czyli tzw. struktur algebraicznych); często zaskakujące wyniki tych badań łączą pozornie odległe działy matematyki, co przyczynia się do coraz szerszych zastosowań a. w różnych dziedzinach (np. fizyce i technice) a także do rozwoju samej algebry.

Reklama

Powiązane hasła:

ALCHWARIZMI Muhammad ibn Musa, WYMIAR FIGURY GEOMETRYCZNEJ, LEONARDO Z PIZY, JORDAN, DICKSON Leonard Eugene, SKRÓCONEGO MNOŻENIA WZORY, ARYTMETYKA, BÉZOUT Étienne, HOMOLOGII TEORIA, NOETHER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama