Reklama

ASTRONOMIA

badania kosmosu oraz Ziemi jako obiektu kosmicznego; jeden z najwcześniejszych systemów wiedzy wywodzący się z potrzeby rachuby czasu; pierwsze zapiski astronomiczne pochodzą z Egiptu, Mezopotamii, Indii, Chin i Ameryki Środk.; wcześni astronomowie zgromadzili znaczną wiedzę na temat ruchów ciał niebieskich, ale do czasu pojawienia się filozofii greckiej nie formułowali teorii wyjaśniających obserwowane zjawiska; próbę taką podjął dopiero Grek Anaksymander w VI w. p.n.e. (nazywany ojcem a.); o kulistości Ziemi był już przekonany Arystoteles, jej średnicę obliczył Eratostenes; Ptolemeusz stworzył system geocentryczny, uznawany przez ponad 1000 lat; przełomem było ogłoszenie w 1543 przez Mikołaja Kopernika teorii heliocentrycznej; 1609 obserwacje astr. zrewolucjonizowało użycie przez Galileusza lunety; olbrzymi wpływ na a. miały koncepcje fizyczne dotyczące ruchu, grawitacji i światła, które sformułował Isaac Newton; dalszy postęp był efektem stosowania coraz silniejszych przyrządów obserwacyjnych, w tym teleskopu zwierciadlanego (dzięki niemu poznano nowe ciała , rozwinięto astronomię pozagalaktyczną); w XIX w. zaczęła się wyodrębniać astrofizyka, w XX w. rozpoczęto badania radioastronomiczne, poznano nowe klasy obiektów (kwazary, pulsary, czarne dziury), odkryto obrót własny Galaktyki i rozszerzanie się wszechświata. Wyniesienie przyrządów obserwacyjnych poza atmosferę Ziemi pozwoliło podjąć badania w niedostępnych do tej pory zakresach widma fal elektromagnetycznych i uzyskać obrazy o jakości nieosiągalnej dla dotychczasowych teleskopów naziemnych; tradycyjne metody obserwacyjne zostały wzbogacone o bezpośrednie badanie obiektów Układu Słonecznego za pomocą sond kosmicznych; w ostatnim ćwierćwieczu możliwości a. znacznie poszerzyło wprowadzenie technik komputerowych.

Reklama

Powiązane hasła:

KOPAL, MORGAN, POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII, JONES, DANJON André, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, JANSSEN, OBSERWATORIUM SATELITARNE, GEOGRAFIA, JĘDRZEJEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama