Reklama

DEWAR James

sir (1842-1913)

chemik i fizyk szkocki; prof. uniw. w CambridgeLondynie, czł. Royal Society; specjalista w zakresie najniższych temperatur, konstruktor urządzenia do otrzymywania ciekłego tlenu. 1898 uzyskał ciekły wodór, 1899 wodór w stanie stałym; wykazał także, że cząstki a są identyczne z jonami helu oraz że ciekły tlen i ozon mają właściwości paramagnetyczne. 1898 wynalazł naczynie do przechowywania ciał o temperaturze znacznie różniącej się od temp. otoczenia (zw. Dewara naczyniem).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama