Reklama

FLUOROWCOPOCHODNE

halogenopochodne

związki org., których cząsteczki zawierają atomy (jeden lub więcej) fluorowca (fluoru, chloru, bromu, jodu); najważniejsze są f. węglowodorów; stosowane jako rozpuszczalniki, czynniki chłodzące (freony), w gaśnicach halonowych, w syntezie org. (m.in. w produkcji tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych, barwników, leków, środków ochrony roślin).

Reklama

Powiązane hasła:

HALOGENOPOCHODNE, FLUOROWCOWANIE, HALOGENKI, GRIGNARDA REAKCJE, CHLORKI, JODKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama