Reklama

NIENASYCONE ZWIĄZKI

związki, w których cząsteczkach występują pary atomów, połączonych wiązaniem podwójnym lub potrójnym; do n.z. należą węglowodory z wiązaniem -HC=CH- lub -C≡C- (np. alkeny, alkiny, cykloalkeny), związki z grupą karbonylową C=O (aldehydy, ketony) oraz związki z wiązaniem -C≡N (nitryle) i -N=N- (związki diazowe); n.z. charakteryzuje zdolność do reakcji przyłączania (np. wodoru, fluorowców, ozonu i in.) i przechodzenia w związki bardziej lub całkowicie nasycone.

Reklama

Powiązane hasła:

ERLENMEYER Emil, LEBIEDIEW, ORGANICZNE ZWIĄZKI, ORGANICZNE ZWIĄZKI, JODOWA LICZBA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama