Reklama

NUKLEOTYDY

fosfonukleozydy, fosforany

związki chemiczne składające się z zasad purynowych lub pirymidynowych, cukru rybozy lub dezoksyrybozy i reszty kwasu fosforowego; n. mają b. ważne znaczenie w żywych organizmach, z nich są bowiem zbudowane kwasy nukleinowe, a ich pochodne są koenzymami wielu enzymów (m.in. oksydoreduktaz); trójfosforanowe i dwufosforanowe pochodne nukleotydów (np. adenozynotrójfosforan ATP, adenozynodwufosforan ADP) są związkami dostarczającymi energii komórce.

Reklama

Powiązane hasła:

STREPTODORNAZA, POLINUKLEOTYDY, TRANSKRYPCJA, FOSFONUKLEOZYDY, ADENOZYNODIFOSFOROWY KWAS, DZIEDZICZNOŚĆ, INFORMACJA GENETYCZNA, EGZONUKLEAZY, NUKLEOTYDAZY, GEN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama