Reklama

OCTOWY ALDEHYD

etanal, acetaldehyd, CH3-CHO

aldehyd alifatyczny; bezbarwna, toksyczna, palna ciecz o ostrym, odurzającym zapachu owocowo-eterowym; temp. topn. -123,5oC, temp. wrz. 20oC; łatwo polimeryzuje, zwłaszcza w obecności kwasu siarkowego (VI) tworząc ciekły paraldehyd (rozpuszczalnik) lub stały metaldehyd (paliwo turystyczne); stosowany jako surowiec do produkcji kwasu i bezwodnika octowego oraz tworzyw sztucznych.

Reklama

Powiązane hasła:

CYNAMONOWY ALDEHYD, PARALDEHYD, METALDEHYD, ACETALDEHYD, LEIBIG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama