Reklama

ZOLE

roztwory koloidalne, układy koloidalne

układy mikroniejednorodne złożone z fazy ciągłej zw. ośrodkiem dyspersyjnym (rozpraszającym) i składnika rozproszonego, którym może być ciecz (liozole, emulsoidy), ciało stałe (suspensoidy) lub gaz (piany); z. rozróżnia się wg różnych kryteriów, m.in. w zależności od stanu skupienia faz, wielkości i rodzaju cząstek fazy rozproszonej; najbardziej rozpowszechnione są z. z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym, np. wodą (hydrozole), cieczą org. (organozole); aerozole to z. z gazowym ośrodkiem dyspersyjnym; emulsjami nazywa się z. utworzone przez dwie niemieszające się ciecze (przy ich dużym stopniu rozdrobnienia zw. są emulsoidami).

Reklama

Powiązane hasła:

ROZTWORY KOLOIDALNE, LIOFOBOWE KOLOIDY, TIKSOTROPIA, PEPTYZACJA, KOAGULACJA, UKŁADY KOLOIDALNE, ELEKTROFOREZA, ŻEL, LIOFILOWE KOLOIDY, ORGANOZOLE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama