ABSOLUTYZM

(filoz.)

w filozofii stanowisko aksjologiczne utrzymujące, że takie wartości jak dobro czy piękno mają charakter absolutny, a nie instrumentalny (względny); w tym znaczeniu a. jest przeciwieństwem relatywizmu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama