Reklama

ABU MAZEN

właśc. Abbas Muhammad (ur. 1935)

polityk palestyński, prawnik; działacz OWP, współzał. Fatahu; już w latach 70. opowiadał się za rozmowami pokojowymi z Izraelem (do dzisiaj wierny tej opcji), współtwórca porozumienia z Oslo (1993), które umożliwiło powstanie Autonomii Palestyńskiej; od 1990 czł. Komitetu Wykonawczego OWP, od 1996 jego przewodniczący; 2003 krótko premier (podał się do dymisji nie mogąc ułożyć sobie współpracy z Arafatem); 2005 wybrany prezydentem Autonomii.

Reklama

Podobne hasła:

  • FATAH, AL-F., Ruch Wyzwolenia...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama