Reklama

ACTION FRANCAISE

nacjonalistyczneantysemickie franc. stronnictwo polit. działające w 1. połowie XX w., skupione wokół dziennika "A.F."; hołdowało ideom monarchistycznym, Kościołowi kat., tradycji nar. i rodzinie; gł. przywódcy: Ch. Maurras i L. Daudet.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama