Reklama

AFAROWIE

Danakilowie

rdzenna ludność kuszycka zamieszkująca Erytreę, Dżibuti i Somalię; ok. 800 tys. osób; j. afar; wyznawcy islamu; struktura społ. hierarchiczna, oparta na rodach patrylinearnych (dziecko włączane do rodu ojca); tradycyjnym zajęciem koczownicze pasterstwo, zanikające ze względu na coraz częstsze susze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama