Reklama

AGENCJA ŻYDOWSKA

organizacja syjonistyczna utworzona 1922, na podstawie mandatu Ligi Narodów, mająca wówczas reprezentować Żydów wobec rządu W. Brytanii; od 1929 organ wykonawczy Świat. Organizacji Syjonistycznej; działała na rzecz niezależnego państwa Izrael, po 1948 organizowała pomoc dla Żydów osiedlających się w Palestynie, prowadziła w wielu krajach kampanię nakłaniającą Żydów do emigracji do Izraela; gł. siedziby w Nowym Jorku i Jerozolimie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama