AKADEMIA INŻYNIERSKA

polskie stowarzyszenie nauk. utworzone 1992, działające na rzecz popierania twórczości inżynierskiej i wynalazczej w dziedzinie techniki oraz tworzenia nowych wartości materialnych w oparciu o osiągnięcia nauk.-techn.; czł. Międzynar. Rady Akad. Techniki i Nauk Techn. w Waszyngtonie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama