AKADEMIA RAKOWSKA

uczelnia ariańska, zał. 1602 w Rakowie; miała charakter 5-klasowej szkoły średniej, przy której z czasem powstało studium teologiczne; w programie nauczania była m.in. matematyka, prawodawstwo, podstawy nauk przyrodniczych, etyka, retoryka; życie szkoły regulował specjalny regulamin (Leges Scholae Racoviannae); wysoki poziom nauczania sprawił, że kształciła się tu także młodzież cudzoziemska oraz synowie szlachty kalwińskiej; 1638 zamknięta w wyniku nacisków sił kontrreformacji.

Reklama

Powiązane hasła:

ZADZIK, CRELL Jan, STEGMANN, SZLICHTYNG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama