Reklama

AKCJA WYBORCZA POLAKÓW NA LITWIE

partia polityczna na Litwie, skupiająca pol. mniejszość narodową, zał. 1994 przez Związek Polaków na Litwie; od 10 lat sprawuje władzę w samorządach rejonu wileńskiego i solecznickiego (zamieszkanych w większości przez Polaków), współrządzi w rejonie trockim, ma reprezentację w samorządzie Wilna, regionu święciańskiego i szyrwinckiego; w wyborach parlamentarnych 2004 uzyskała 4,1% poparcia; pierwszy prezes Jan Sienkiewicz, ob. Waldemar Tomaszewski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama