ALAMANOWIE

lud germański, wymieniony w źródłach rzymskich po raz pierwszy 231 n.e.; w jego skład wchodziły przede wszystkim plemiona znane pod ogólną nazwą Swebów (Swewów) oraz Jutungowie, Hermundurowie i Semnnowie; A. najeżdżali regularnie od 231 rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem (udało im się dotrzeć nawet pod Mediolan), na pewien czas powstrzymał ich 277 ces. Probus; na przełomie II i III w. przełamali ostatecznie limes rzymski (granicę), osiedlając się w prowincjach Górna Germania i Recja (gł. ob. Szwajcaria); w połowie IV w. podjęli nieudaną próbę osiedlenia się w Galii; ostatecznie podbici i włączeni do państwa Franków w latach 497-506.

Reklama

Powiązane hasła:

JULIAN APOSTATA, ŚREDNIOWIECZE, ALEMANOWIE, FRANKOWIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama