ALBAŃSKI JĘZYK

(język. 1)

język Albańczyków zamieszkujących kraje Płw. Bałkańskiego i Włochy (ogółem ok. 5 mln); należy do rodziny j. indoeuropejskich; gł. dialekty: gegijski (płn.) i toskijski (płd.); zabytki literackie od XV w.; alfabet łac. od 1908, ujednolicenie pisowni 1972.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama