AMALGAMAT

stop lub półroztwór ciekły, którego gł. składnikiem jest rtęć; otrzymywany przez rozpuszczenie w rtęci metali (np: a. złota, a. srebra) lub ich związków; stosowany m.in. w dentystyce i do srebrzenia luster; przenośnie: mieszanina różnych elementów, zlepek.

Reklama

Powiązane hasła:

TAL, OGNIWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama