ANADIPLOZA

figura stylistyczna polegająca na zaczynaniu zdania lub wersu wyrazem, który znajdował się na końcu poprzedniego; bezpośrednie powtórzenie tego samego wyrazu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama