ANAFORA

figura stylistyczna polegająca na rozpoczynaniu tym samym wyrazem kilku kolejnych zdań lub wersów.

Reklama

Podobne hasła:

  • anafora, (gr. anaphor = podniesienie)...
  • Sto pociech, wiersz W. Szymborskiej...
  • Do Anny, barokowy erotyk D. Naborowskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama