ANAKOLUT

zdanie z wadliwą konstrukcją składniową, brakiem gramatycznej więzi między członami zdania; stosowane niekiedy w stylizacji wypowiedzi na mowę potoczną; na ogół błąd wynikający z pośpiechu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama