ANATOLIJSKIE JĘZYKI

grupa języków indoeur., jakimi porozumiewali się mieszkańcy Anatolii (Azja Mniejsza) od 2000 p.n.e. do początków n.e.; starsze: hetycki, luwijski, palajski oraz młodsze: licyjski, karyjski, lidyjski; zachowane teksty w piśmie klinowym i hieroglifach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama