ANOMIA

w socjologii termin oznaczający stan zaniku lub załamania norm społ.; w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaniku więzi społ.; pojęcie wprowadzone do socjologii przez E. Durkheima a rozwinięte przez R. Mertona, wg którego a. występuje, gdy istnieje silna rozbieżność pomiędzy normami i celami kulturowymi a możliwościami ich osiągnięcia, np. jeżeli wzorem społecznym jest bogacenie się a społeczeństwo nie zapewnia odpowiednich możliwości zdobycia majątku, to wielu ludzi będzie znacznie bardziej skłonnych do łamania zasad a jedynymi czynnikami regulującymi zachowanie pozostaną strach przed karą i chęć osiagnięcia egoistycznej korzyści; najczęstszymi objawami a. są wzrost przestępczości i liczby samobójstw oraz rozwodów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama