ANTAGONIZM KLASOWY

w filozofii marksistowskiej element procesu rozwoju społecznego; sprzeczność interesów pomiędzy dwiema klasami społ., np. kapitalistami i robotnikami.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama