ANTAGONIZM SPOŁECZNY

stosunek niechęci, niekiedy otwartej wrogości pomiędzy grupami społ., powstający na tle rozbieżnych interesów lub poczucia zagrożenia, często oparty o lęki i uprzedzenia w stosunku do obcych; w socjologii zjawiskiem a.s. zajmują się gł. teoretycy konfliktu społ., od K. Marksa do R. Dahrendorfa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama